особа

 • 121Шурасик — Список персонажей книжной серии Дмитрия Емца «Таня Гроттер». Таня Гроттер. Дочь Леопольда и Софии Гроттеров, двух замечательных белых магов, которые погибли, защищая ее от Чумы дель Торт, злобной старухи, черной волшебницы, пытавшейся захватить… …

  Википедия

 • 122девушка — См. малолеток... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. девушка дев ица, д евица, девка, дивчина, дева, барышня, деваха, даваха, деушка, девчина, дивца, мамзель, миссис, юница,… …

  Словарь синонимов

 • 123крутой — Отвесный, утесистый. Прот.: .. Ср. . См. строгий …

  Словарь синонимов

 • 124личность — См …

  Словарь синонимов

 • 125птица — См. мясо обстрелянная птица, стреляная птица... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. птица птаха, пташка, птичка (божия), пичуга, пичужка; жар птица, синяя птица, орнитопер,… …

  Словарь синонимов

 • 126субъект — лицо, личность, особа, персона, фигура; подлежащее; субчик, типик, типчик, штучка, фрукт, человек, существо, гусь, гаврик, джек, штука, тип, гусь лапчатый, хмырь, элемент, хмырик, молодчик, птица Словарь русских синонимов. субъект см. тип Словарь …

  Словарь синонимов

 • 127я — Аз, мы. Аз многогрешный. Нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга . Тург. Пишущий эти строки встретил однажды... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999 …

  Словарь синонимов

 • 128герой — я, ч. 1) Видатна своїми здібностями і діяльністю людина, що виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість у бою і в труді. || Особа з цим званням. 2) чого. Людина, яка втілює основні, типові риси певного оточення, часу, певної епохи тощо. 3)… …

  Український тлумачний словник

 • 129гість — го/стя, ч. 1) Той, хто приходить, приїздить відвідати кого небудь удома. || Особа, запрошена на весілля, вечірку і т. ін. Незваний гість. 2) Особа, запрошена або допущена на збори, засідання, з їзд т. ін. || Особа або член делегації, що прибуває… …

  Український тлумачний словник

 • 130депозитарій — ю, ч. 1) Офіційний зберігач чого небудь. || Юридична особа, якій передаються кошти, цінні папери, товари без переходу до неї права власності на них. •• Депозита/рій інвестиці/йного фо/нду юридична особа, яка оперує активами на підставі… …

  Український тлумачний словник

 • 131жінка — и, ж. 1) Особа жіночої статі; прот. чоловік. 2) Доросла, на відміну від маленької дівчинки. 3) Заміжня особа стосовно до свого чоловіка. || Взагалі заміжня особа жіночої статі …

  Український тлумачний словник

 • 132комісар — а, ч. 1) Посадова особа, наділена урядом особливими повноваженнями. •• Аварі/йний коміса/р фізична або юридична особа, до послуг якої звертаються страхувальники у разі настання страхового випадку із застрахованим майном. 2) За кордоном і в Росії… …

  Український тлумачний словник

 • 133кореспондент — а, ч. 1) Той, хто листується з ким небудь. 2) Співробітник газети, журналу, радіо тощо або приватна особа, що надсилає свої інформації з місць; дописувач. 3) Особа або установа, що виконує фінансово кредитні, комерційні доручення для іншої особи… …

  Український тлумачний словник

 • 134представник — а/, ч. 1) кого, чого, від кого – чого, чий, звідки. Особа, що представляє кого , що небудь, діє за чиїмось дорученням, від імені когось, виражаючи чиїсь інтереси. || Виборна особа, що представляє в державних органах інтереси народу чи якоїсь його …

  Український тлумачний словник

 • 135принципал — а, ч. 1) заст. Хазяїн, начальник. 2) юр. Основна особа (боржник) у борговому зобов язанні. || Юридична особа, від імені якої діє посередник. || Особа, що бере участь в угоді за свій рахунок. 3) Основний, головний боржник у зобов язанні. 4) ірон.… …

  Український тлумачний словник

 • 136референт — а, ч. 1) Особа, яка складає або читає де небудь реферат. 2) Службова особа, що є доповідачем, консультантом із певних питань. 3) спец. Особа, яка дає відповіді на питання соціологів. 4) лінгв. Предмет або явище навколишньої дійсності, з яким… …

  Український тлумачний словник

 • 137сотник — а, ч., іст. 1) В Україні у 16 18 ст. – особа, яка очолювала сотню (у 5 знач.), обиралася спершу козаками, а згодом призначалася гетьманом або царем. 2) Те саме, що сотенний 2). 3) Особа, яка очолювала сотню в давньоруському війську, а також у… …

  Український тлумачний словник

 • 138співробітник — а, ч. 1) Той, хто працює разом із ким небудь, допомагає йому в якійсь справі. 2) Особа, що працює в якійсь установі; службовець. || Особа, що бере участь як автор у роботі періодичного чи багатотомного видання. •• Науко/вий співробі/тник посада… …

  Український тлумачний словник

 • 139староста — и, ч. 1) В Україні, Польщі та Великому князівстві Литовському (у 15 18 ст.) – керівник місцевого міського чи сільського управління або самоврядування; війт. 2) У Західній Україні (до 1939 р.) – начальник, голова повіту. 3) У царській Росії –… …

  Український тлумачний словник

 • 140суб'єкт — а, ч. 1) філос. Істота, здатна до пізнання навколишнього світу, об єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності. 2) книжн. Особа, група осіб, організація і т. ін., яким належить активна роль у певному процесі, акті. 3) юр. Особа чи… …

  Український тлумачний словник